Hjem

Demokrati og rettsstat

Stipend til demokrati- og legitimitetsforskning

Stiftelsen Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA) utlyser stipend til demokrati- og legitimitetsforskning for det akademiske år 2011-2012. Det kan gis støtte til forprosjekter som kan gi grunnlag for større prosjekter med støtte fra andre finansieringskilder.

 

Det foreligger kr. 200 000,- til utdeling, som vil bli fordelt på ett til tre stipender avhengig av de søknader stiftelsen mottar.

Søknader mottas fra alle fagdisipliner. Vedtak om tildeling fattes av stiftelsens styre på grunnlag av innhentede faglige vurderinger av de enkelte søknadene. Tildeling foretas på grunnlag av en vurdering av prosjektets relevans i forhold til stiftelsens formål, søkers kompetanse, prosjektbeskrivelsens kvalitet og prosjektets antatte gjennomførbarhet innenfor den aktuelle rammen. Det er en forutsetning at prosjektarbeidet påbegynnes i løpet av første halvår av 2012.

Hele utlysningen

Mer om Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)