Hjem

Demokrati og rettsstat

Grunnlovssymposium i Bergen 16.–17. februar 2012

Den danske regenten Prins Christian Fredrik kalte den norske politiske eliten inn til «stormannsmøte» på Eidsvoll 16. februar 1814 for å diskutere Norges fremtid. På dette møtet ble man enige om å kalle inn til en grunnlovsgivende forsamling utgått fra folket for å skrive en ny norsk grunnlov.

Det juridiske fakultet har funnet denne datoen egnet til å markere starten på fakultetets satsing opp mot Grunn­lovs­­­jubileet 2014 og inviterer til et todagers symposium.

 

Torsdag 16. februar:
Grunnloven og menneskerettighetene 1814–2014

Fredag 17. februar:
Grunnloven 1814–2014: Aktuelle forfatningsspørsmål

Påmelding via denne lenken innen 10. februar 2012

 

Torsdag 16. februar 

Grunnloven og menneskerettighetene 1814–2014

   Auditorium 2
  Møteleder: Professor Jan Fridthjof Bernt
10.00 Åpning v/ dekan Asbjørn Strandbakken
10.15 Presentasjon av innstillingen fra Stortingets menneskerettighetsutvalg
v/ førsteamanuensis Jan Helgesen (UiO) m.fl.
11.15 Kaffepause
11.30

Grunnlovsrevisjonen og forholdet mellom lovgiver og domstoler:

  • Kommentarer til innstillingen v/ professor Øyvind Østerud (UiO) 
  • Kommentarer til innstillingen v/ professor Hans Petter Graver  (UiO)
  • Diskusjon
12.30 Lunsj med lunsjforedrag:
Grunnlovsrevisjonen og tilhøvet til den tredje statsmakta v/ professor Jørn Øyrehagen Sunde (UiB)
13.30

Grunnlovsrevisjonen og rettighetsvernet

  • Utvalgets forslag til generelle bestemmelser og sivile og politiske rettigheter v/ professor Jørgen Aall (UiB)
  • Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser v/ førsteamanuensis Bjørnar Borvik (UiB)
  • Utvalgets forslag til vern av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter v/ professor Henriette Sinding Aasen (UiB)
  • Diskusjon
15.00
 Pause
 15.15 Oppsummering ved menneskerettighetsutvalget og møteleder Jan Fridthjof Bernt

Fredag 17. februar   

Grunnloven 1814–2014: Aktuelle forfatningsspørsmål

  Auditorium 3 
  Møteleder: Professor Jan Fridthjof Bernt 
09.00 Kaffe
09.15

Fakultetets grunnlovssatsing, introduksjon
v/ visedekan for forskning Ragna Aarli

Fakultetets bidrag til NFRs Grunnlovssatsing:

  • Grunnloven og velferdsstaten v/ prosjektleder professor Henriette Sinding Aasen, førsteamanuensis Eirik Holmøyvik og postdoktor Anneken Sperr
  • Nye perspektiver på grunnlovshistorien, bidrag fra Bergen v/ professor Jørn Øyrehagen Sunde og førsteamanuensis Eirik Holmøyvik
10.00 Et komparativt perspektiv på hovedtrekk ved den konstitusjonelle utviklingen i Norge
v/ professor Eivind Smith (UiO)
10.45 Pause
11.00 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre?
v/stipendiat Sigrid Stokstad (UiO)
12.00 Norges Banks Forfatningsrettslige stilling i en globalisert økonomi v/ professor Johan Giertsen (UiB)
12.45 Lunsj med lunsjforedrag:
Den konstitusjonelle ironi
v/ professor Rune Slagstad (HiOA)
13.45 Slutt

Programkomiteen

Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli