Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Digital kultur 25 år

Fagområdet har gått gjennom flere faser og hamskifter i løpet av de 25 årene det har eksistert ved Universitetet i Bergen.

Mens det i starten var rettet mot videreutdanning av lærere innen det nærmest bortglemte begrepet ”EDB”, har det i dag eget bachelor- og masterprogram i ”digital kultur”, flere Ph.D. kandidater, og en sterk internasjonal profil. Den bærende grunntanken – å bringe datateknologi og humanistiske fag sammen – har vært styrende gjennom alle de 25 årene.

Jubileet markeres fredag 17. september kl. 12.00-14.00 i personalkantinen i HF-bygget. Det blir taler fra noen av pionerene, og det blir enkel servering.
Påmelding innen tirsdag 14. september til: Silje.Hommedal@lle.uib.no

Alle interesserte er hjertelig velkommen