Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Video-forelesning om blogging og læring

Gjennom blogging kan du få økt tillitt til din egen stemme og dine egne idéer, du får skrivetrening og du deltar i nettverk av andre som lærer og forsker på temaet du skriver om. Men hvordan hjelpe studenter å bruke blogger så de opplever de samme fordelene?

I et ti-minutters video-foredrag forteller Jill Walker Rettberg fra LLEs forskergruppe for digital kultur hvordan hun har brukt blogging i egen forskerkarriere og hvordan hun har brukt blogging med studenter.

I blogging, mener Jill Walker Rettberg, blandes Olga Dysthes skrivearter tenkeskriving og presentasjonsskriving, fordi vi både skriver for oss selv og i en samtale med andre. En rekke anerkjente bloggere har beskrevet bloggingen som "en mental treningsøkt", og forklart hvordan de tenker skarpere og får større tillitt til egne meninger gjennom å blogge.

Men når man skal bruke blogging i undervisning er det en utfordring å få studentene til å blogge som fellesskap, og til å bruke mediet aktivt, så de leser og kommenterer hverandres bloggposter og opplever å komme i en dialog omkring sin læring. Rettberg foreslår en rekke konkrete strategier for å støtte studentene i en prosess fra å skrive for seg selv og læreren og til å skrive i et større fellesskap.

Videoen er produsert av Høgskolen i Bergen som et av flere video-foredrag i et nettbasert masterstudium for lærere som ønsker videreutdanning innen e-læring

Video-foredraget kan sees i sin helhelt på HiB sine sider, hvor man også finner teksten som PDF og en referanseliste.