Hjem

Forskergruppen Digital kultur

ELMCIP: Electronic Literature as a Model for Creativity and Innovation in Practice

ELMCIP er et europeisk prosjekt ledet av førsteamanuensis Scott Rettberg som skal utforske kreativitet innen elektronisk litteratur. Prosjektet går fra 2010-2012.