Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Publikasjoner

våre forskere publiserer både på trykk og online: i bøker, blogger med mer.

Når en forsker på digital kultur og nye måter å kommunisere på, går det fort opp for en at tradisjonell publisering på trykk ikke er den eneste måten forskere burde dele sine verker på. her er noen av våre publikasjoner