Hjem
Click

Forskergruppen Digital kultur

Publikasjoner

våre forskere publiserer både på trykk og online: i bøker, blogger med mer.

Når en forsker på digital kultur og nye måter å kommunisere på, går det fort opp for en at tradisjonell publisering på trykk ikke er den eneste måten forskere burde dele sine verker på. her er noen av våre publikasjoner

Digital tekst og digital estetikk

Dette fokusområdet omfatter tekstskaping (kommunikasjon og formidling) med vekt på språklige, retoriske og tekniske ferdigheter samt et tekstanalytisk, estetisk og kontekstualiserende fokus på nettekster og andre nye medie-tekster som f.eks. dataspill og elektronisk litteratur.

Dataspillforskning

Espen Aarseth var en av grunnleggerne av seksjonen, og siden hans tid har dataspillforskning vært en naturlig del av vårt fokus på digital kultur. I dag fokuserer vi særlig på kjønn og dataspill og på onlinespill.