Hjem

Forskergruppen Digital kultur

Kjønn og teknologi

Forholdet mellom kjønn og teknologi dreier seg om mer enn hvorvidt like mange kvinner som menn benytter seg av teknologien. Hilde Corneliussen har publisert flere artikler som omhandler kjønn og teknologi der hun blant annet ser på kvinners og menns relasjoner til datamaskiner.