Kjønn og teknologi

Forholdet mellom kjønn og teknologi dreier seg om mer enn hvorvidt like mange kvinner som menn benytter seg av teknologien. Hilde Corneliussen har publisert flere artikler som omhandler kjønn og teknologi der hun blant annet ser på kvinners og menns relasjoner til datamaskiner.

 

  • Mindre bilder: 
    Kjønn og spill

    Hilde Corneliussen har publisert flere artikler som omhandler kjønn og dataspill og Silje Hommedal jobber med en PhD avhandling som utforsker tenåringer sine oppfatninger om kjønn og dataspilling.