Hjem

Dyreavdelingen

Dyreavdelingen er en kjernefasilitet ved Klinisk Institutt 1, Det Medisinske fakultet, UiB. Dyreavdelingen er en samarbeidspartner og ressurs for aktiviteter som involverer forsøk med dyr.

Basert på høye etiske standarder og human behandling av dyr bidrar vi til bedre forskning og bedre undervisning ved UiB. Våre tjenester medvirker til reproduserbare og pålitelige forskningsresultater basert på gode vitenskapelig metoder.

Dyreavdelingen ved UiB er akkreditert av AAALAC international

Kontakt                               Veterinærene

Vivarium                                                    Telefon 55973782 eller e-post vetpost@viv.uib.no
Telefon: 55 97 37 88                                   - Resepter 
SMS: 465 42 865                                        - Sjekk av dyr
Telefaks 55 97 37 97                                   - Helsemonitorering
Bygg/Utstyr 55 97 37 91                             - Import/eksport av dyr  
e-post: post@viv.uib.no                               

BBB:   Telefon: 55 58 63 15, e-post: dyrestallen@pki.uib.no