Hjem

Forskergruppen Elektronisk litteratur

Scott Rettberg er leder for forskergruppen.

Forskergruppen for elektronisk litteratur studerer litteratur - eller språkkunst - som er skapt for datamaskinen og andre digitale medier. De siste årene har vi gjennom ELMCIP-prosjektet utviklet The ELMCIP Electronic Literature Knowledge Base, en krysslenket database over elektronisk litteratur. I 2015 var vi vertskap for den årlig internasjonale konferansen til Electronic Literature Organization, som ble holdt i Bergen 4-7. august. 

Gjesteforelesning

Leo Flores om digital poesi

Fem år etter han var Fulbright i digital kultur, vender Leo Flores tilbake som opponent for en disputas, og holder et gjesteforedrag om digital poesi.

Workshop

Poetics and Politics of Virtual Reality

What are the poetics of virtual reality? Can virtual reality artworks be political?

Prisvinner

Pris til Scott Rettbergs Hearts and Minds

Prisen for den beste elektroniske litteraturen i 2016 gikk til Scott Rettberg og samarbeidspartneres VR-fortelling om tortur.