Scott Rettberg er leder for forskergruppen.

Forskergruppen for elektronisk litteratur studerer litteratur - eller språkkunst - som er skapt for datamaskinen og andre digitale medier. De siste årene har vi gjennom ELMCIP-prosjektet utviklet The ELMCIP Electronic Literature Knowledge Base, en krysslenket database over elektronisk litteratur, og mye av vår forskning for tiden handler om hvordan utvikle og gjøre nytte av de store datamengdene vi har samlet og organisert i databasen. I 2013 er vi særlig opptatt av hvordan visualiseringsmetoder kan gi oss svar på nye typer spørsmål i humaniora. Vi driver også med tradisjonell humanistisk forskning og nærlesning av elektronisk skjønnlitteratur, eller litteratur som tar datamaskinens særegne kapasiteter i bruk.

Bildet over er fra et forskergruppeworkshop i Skottland hvor vi jobbet med søknader. Fra venstre til høyre: Patricia Tomaszek, Jill Walker Rettberg, Eric Dean Rasmussen (post.doc. 2011/12), Scott Rettberg og Davin Heckman (Fulbright scholar 2011/12). Nye medlemmer inkluderer Elisabeth Nesheim og Alvaro Seíca, samt besøkende medlemmer Leonardo Flores (2012/13), Judd Morrissey (2013/14), Luciana Gattass (2012), Melissa Lucas (2012), Natalia Fedorova (2013), og Maya Zalbidea (2013).

Følg oss på: 
Kathi Inman Berenss bilde

Kathi Inman Berens

FØRSTEAMANUENSIS

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 97 63

Kathi.Berens@lle.uib.no

Aud Gjersdals bilde

Aud Gjersdal

Seniorkonsulent

Universitetsbiblioteket

  • +47 55 58 25 37

Aud.Gjersdal@ub.uib.no

Anne Karhios bilde

Anne Karhio

POSTDOKTOR

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 29 61

Anne.Karhio@lle.uib.no

Elisabeth Nesheims bilde

Elisabeth Nesheim

Stipendiat

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 89 94
  • +47 413 03 074

Elisabeth.Nesheim@lle.uib.no

Scott Rettbergs bilde

Scott Rettberg

Professor

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 22 64

Scott.Rettberg@lle.uib.no

Álvaro Seiças bilde

Álvaro Seiça

Stipendiat, PhD-stipendiat i Digital Kultur

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 21 85

Alvaro.Seica@lle.uib.no

Patricia Tomaszeks bilde

Patricia Tomaszek

Universitetslektor

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

  • +47 55 58 24 78

Patricia.Tomaszek@lle.uib.no