Hjem

Forskergruppen Elektronisk litteratur

Scott Rettberg er leder for forskergruppen.

Forskergruppen for elektronisk litteratur studerer litteratur - eller språkkunst - som er skapt for datamaskinen og andre digitale medier. De siste årene har vi gjennom ELMCIP-prosjektet utviklet The ELMCIP Electronic Literature Knowledge Base, en krysslenket database over elektronisk litteratur. I 2015 var vi vertskap for den årlig internasjonale konferansen til Electronic Literature Organization, som ble holdt i Bergen 4-7. august. 

researcher to watch

Rewarded for her Snapchat Research Stories

Professor Jill Walker Rettberg studies how humans use technology and what it means to us as a culture.

Masterklasse

Workshop om Álvaro Seiças PhD-avhandling om digital poesi

Dr David 'Jhave' Johnston leder masterklassen for Álvaro Seiça's snart ferdige avhandling.

Workshop

Poetics and Politics of Virtual Reality

What are the poetics of virtual reality? Can virtual reality artworks be political?

Prisvinner

Pris til Scott Rettbergs Hearts and Minds

Prisen for den beste elektroniske litteraturen i 2016 gikk til Scott Rettberg og samarbeidspartneres VR-fortelling om tortur.