Hjem

Registerbaserte studier av familiær risiko

Forskergruppen fokuserer på epidemiologisk overvåking av perinatale helseproblemer og evaluering av helsetjenestetilbudet i forbindelse med fødsel. Sentralt i forskningen er Medisinsk fødselsregister som omfatter data fra over to millioner barnefødsler fra 1967 og fram til i dag.

 

Les mer på vår engelske nettside: https://www.uib.no/rg/fam-risks

 

Medisin

ADHD kan knyttes til kronisk betennelsessykdom hos mor

Barn av mødre med sykdommer som leddgikt eller astma har mellom 20 og 80 prosent økt risiko for ADHD. Det viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.