Hjem

Fjellmedisinsk forskningsgruppe

Fjellmedisinsk forskningsgruppe skal:
- Drive forskning av høy kvalitet.
- Være en tverrfaglig nasjonal arena for nettverksbygging, ide- og erfaringsutveksling innen fjellmedisinsk forskning.
- Etablere samarbeid med liknende forskningsmiljøer i utlandet.

Fjellmedisin (mountain medicine) er et begrep som beskriver forebygging og behandling av medisinske tilstander som opptrer i høyfjellet. Fjellmedisin preges av at de ytre rammene skaper utfordringer slik at selv enkle medisinske undersøkelser og intervensjoner kan bli svært krevende.

Fjellmedisinske ferdigheter er nyttige for mange spesialiteter, men særlig anvendbare for de leger som jobber utenfor sykehus enten som kommuneleger, anestesileger eller leger som er med på turer eller ekspedisjoner.

Forskningsområder i denne sammenheng kan være hypotermi, forfrysninger, høydefysiologi, høydesyke, ekspedisjonsmedisin, snøskred, anestesi og analgesi under primitive forhold, toksikologi og traumatologi.

Internasjonalt er fjellmedisinsk forskning og utvikling samlet i spesielt to organisasjoner; International Society for Mountain Medicine, ISMM (www.ismm.org) og den medisinske komite i den internasjonale fjellredningskommisjonen, IKAR medcom (www.alpine-rescue.org).

Forskningsgruppen