Leder: professor Gunnstein Akselberg
Nestleder: professor Helge Sandøy
Besøksadresse: HF-bygget, 4. etasje Sydnesplassen 7 5006 Bergen

 

Det overordnete temaet for Forse er nordisk språkhistorie, med hovedvekt på norsk. Det grunnleggende metodiske prinsippet skal være en best mulig integrasjon av strukturlingvistiske og sosiolingvistiske perspektiver på språkendring. Gjennom konkrete forskningsprosjekter, forskerutdanning på doktor- og masternivå, seminarer, konferanser og deltakelse i internasjonale nettverk ønsker gruppa å bidra til å fornye og styrke diakron språkforskning i Norge.

A

Gunnstein Akselberg

Professor
+47 55582406
+47 48014165
Gunnstein.Akselberg@lle.uib.no

Ragnhild Lie Anderson

Førsteamanuensis
+47 55589489
Ragnhild.Anderson@nor.uib.no

B

Edit Bugge

Universitetslektor
+47 55583319
Edit.Bugge@lle.uib.no

H

Odd Einar Haugen

Professor
+47 55582417
Odd.Haugen@lle.uib.no

N

Randi Neteland

Stipendiat
+47 55582494
+47 90877334
Randi.Neteland@lle.uib.no

S

Helge Sandøy

Professor
+47 55582405
Helge.Sandoy@lle.uib.no