Hjem

FORSE - Forskergruppe i samfunn og språkendring

Forskergruppen er ikke lenger aktiv. For informasjon om aktuelle forskningsaktiviteter innen nordisk språk ved LLE, se hjemmesiden til Forskargruppe i nordisk språk.

 

Det overordnete temaet for Forse er nordisk språkhistorie, med hovedvekt på norsk. Det grunnleggende metodiske prinsippet skal være en best mulig integrasjon av strukturlingvistiske og sosiolingvistiske perspektiver på språkendring. Gjennom konkrete forskningsprosjekter, forskerutdanning på doktor- og masternivå, seminarer, konferanser og deltakelse i internasjonale nettverk ønsker gruppa å bidra til å fornye og styrke diakron språkforskning i Norge.