Leder: professor Gunnstein Akselberg
Nestleder: professor Helge Sandøy
Besøksadresse: HF-bygget, 4. etasje Sydnesplassen 7 5006 Bergen

 

Det overordnete temaet for Forse er nordisk språkhistorie, med hovedvekt på norsk. Det grunnleggende metodiske prinsippet skal være en best mulig integrasjon av strukturlingvistiske og sosiolingvistiske perspektiver på språkendring. Gjennom konkrete forskningsprosjekter, forskerutdanning på doktor- og masternivå, seminarer, konferanser og deltakelse i internasjonale nettverk ønsker gruppa å bidra til å fornye og styrke diakron språkforskning i Norge.

A

Gunnstein Akselberg

Professor
+47 55 58 24 06
+47 480 14 165
Gunnstein.Akselberg@lle.uib.no

Ragnhild Lie Anderson

Førsteamanuensis
+47 55 58 94 89
+47 414 00 117
Ragnhild.Anderson@nor.uib.no

B

Edit Bugge

Universitetslektor
+47 55 58 33 19
Edit.Bugge@lle.uib.no

H

Odd Einar Haugen

Professor
+47 55 58 24 17
Odd.Haugen@lle.uib.no

N

Randi Neteland

Stipendiat
+47 55 58 24 94
+47 908 77 334
Randi.Neteland@lle.uib.no

S

Helge Sandøy

Professor
+47 55 58 24 05
Helge.Sandoy@lle.uib.no