Hjem
Click

FORSE - Forskergruppe i samfunn og språkendring

Prosjektoversikt

På denne siden finner du informasjon om prosjekter som drives innenfor rammene av Forse. Listen omfatter store, eksternt finansierte prosjekter så vel som egenfinansierte enmannsprosjekter.

Ny norsk språkhistorie

Hovudredaktørar: Agnete Nesse og Helge Sandøy (UiB)

Arkiv over norske mellomaldertekstar

Prosjektleiar: Odd Einar Haugen

Språkutvikling på industristader

NFR 2010-2013. Prosjektleiar: Edit Bugge

Dialektendringsprosessar

NFR 2008-2011 Prosjektleiar: Helge Sandøy

Norsk tonelagstypologi

Gjert Kristoffersen

Jamvekt

Gjert Kristoffersen

Menotec

NFR 2010-2012. FORSE-deltakar: Odd Einar Haugen

Utflyttede østlandsbarn

PhD-prosjekt: Ann-Kristin Molde