Hjem

Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon

Forkningsmidler fra Meltzerfondet til Bergen Museum

Ved årets tildelinger fra Meltzerfondet ble to prosjekter ved De Naturhistoriske Samlinger invilget, tilhørende forskergruppen Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon.

Ozopemon uniseriatus siblings

Foto:
Bjarte Jordal

Prosjektene omhandler henholdsvis artsdannelse og diversitet hos marine snegler, og genetisk diversitet hos innavlende barkbiller. Les mer om prosjektleder Manuel Malaquias' forskning  her og prosjektleder Bjarte Jordal's forskning her.