Hofteartrose

Konservativ behandling av pasienter med hofteartrose

En kvantitativ og kvalitativ studie for å undersøke kort- og langtidseffekter av pasientundervisning og bevegelsesterapi

 

Muskel-skjelett lidelser er den nest største årsaken til funksjonshemming på verdensbasis og artrose i kne eller hofte blant de hyppigste sykdommene, også i Norge. Vanlige symptomer ved hofteartrose er smerte og nedsatt funksjon ved vekt-belastning av leddet, etter hvert også hvilesmerter. Smerte og stivhet fører gjerne til at kompensatoriske bevegelsesvaner utvikles. Røntgen viser redusert bruskhøyde. Selv om plagene har tendens til å forverre seg over tid, kan de også bedres ved hjelp av tiltak som bevegelsesterapi, tilpasset fysisk aktivitet og vektreduksjon (ved overvekt). Internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler behandlingstilbudsom kan motivere pasientene til livsstilsendring, spesielt med hensyn til vektreduksjon og tilpasset trening. Det er likevel vanlig at pasienter blir operert uten å ha forsøkt et adekvat konservativt behandlingsopplegg først. En utfordring er at det finnes få randomiserte kontrollerte studier (RCT studier) som dokumenterer langtidseffekt av slike konservative opplegg. Det er også lite utforsket hvilken treningsform pasienter med hofteartrose responderer best på.

 

Målet med en case studie som ble gjennomført våren 2014 var å utforske effekt av pasientundervisning kombinert med 12 behandlinger med Basic Body Awareness Therapy (BBAT), ved hjelp av kvantitative metoder for smerte, funksjon og livskvalitet, og få innblikk i pasientenes erfaringer gjennom intervju 4 og 10 mndr etter inklusjon. Syv pasienter ble rekruttert til studien fra ortopedisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus i forbindelse med utredning med tanke på operasjon.

 

Analyse av kortidsdata pågår. Case studien viser meget lovende korttids resultater, derfor planlegges en stor RCT studie i Bergen med inklusjon av 120 pasienter. Merverdien av BBAT vil da bli utforsket, og endringer i de randomiserte gruppene vil bli sammenlignet etter 4 mndr med en sammenligningsgruppe som ikke følger noe spesielt opplegg (treatment as ususal) etter utredning hos ortopedisk kirurg. Studien innebærer et samarbeid mellom forskere på Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, Kysthospitalet Hagavik, Haraldsplass Diakonale Sjukehus, Førde Sentralsjukehus (Helse Førde) og Haugesund Sjukehus, Helse Fonna, og Oslo Universitetssykehus.

 

Prosjektleder: Liv Inger Strand, professor, PhD
Liv.Strand@igs.uib.no