Hjem
Click

Fysisk oseanografi

Havet er en viktig del av det globale klimasystem. Fysisk oseanografi gruppen studerer fysiske prosessene i verdenshavene og bevegelser av vannmassene. Hovedtemaene er havets rolle i klimasystemet, og transporten av varmt vann i overflaten fra Ekvator mot polene, og kaldt vann på store dyp fra polene mot Ekvator. Det meste av varmetransporten mot Arktis går forbi like utenfor stuedøren vår i form av en gren av Golfstrømmen, som overvåkes i Svinøysnittet. Dette strømmen bidrar at klimaet i Norge er eksepsjonelt mildt i forhold til den nordlige beliggenheten. 

Prosessene vi studerer dekker et spektrum i tid og rom fra turbulens til globalt havsirkulasjon. Våre metoder inkluderer teori og observasjoner. Felt-komponentene består av målretta tokt kombinert med utsetting av rigger, glidere og satellitt målinger.

Vi har stor aktivitet i Arktis og Antarktis hvor vi studerer bunnvannsdannelse som er en drivkraft for de globale havstrømmene.


Fysisk oseanografi gruppen også bidrar i forskningen i Bjerknessenteret.