Hjem
Click

Fysisk oseanografi

Fysisk oseanografi gruppen studerer storstilte fenomener i verdenshavene. Hovedtemaene er transporten av varmt vann i overflaten fra Ekvator mot polene, og kaldt vann på store dyp fra polene mot Ekvator. Det meste av varmetransporten mot Arktis går forbi like utenfor stuedøren vår i form av en gren av Golfstrømmen, som overvåkes i Svinøysnittet. I Norskehavet ligger værskipet Polarfront, som også er svært nyttig i overvåkingen av Golfstrømmen, samt prosesser i Arktis. Tidsserien fra Polarfront er verdens lengste fra dyphavet, og er svært viktig for klimaforskningen. Vi har stor aktivitet i Arktis og Antarktis hvor vi studerer bunnvannsdannelse som er en drivkraft for de globale havstrømmene.