Hjem

Genetisk epidemiologi

Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi arbeider med studier av biologiske årsaksmekanismer for kreft, medfødte misdannelser og cerebral parese, langtidsoppfølging av barn født med spesielle helseproblemer og metodeutvikling innenfor området genetisk epidemiologi.

Gruppen benytter helseregistre, helseundersøkelser og biobanker som datagrunnlag for forskningen, og vektlegger bruk av god epidemiologisk design og metode.

Forskningen skal avdekke muligheter for å forebygge sykdom og uheldige langtidskonsekvenser av sykdom.

Nyheter

Physical activity is independently associated with reduced mortality: 15-years follow-up of the Hordaland Health Study (HUSK)

Ei ny studie frå UiB viser at Hordalendingar som er fysisk aktive har lågare risiko for å døy enn andre – og at det faktisk ikkje er så mykje som skal til!

Nyhet

The Norwegian student introductory week: who takes part, and is participation associated with better social integration and satisfaction among students?

I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.

Nyhet

Unge kreftoverlevere sliter med å bli økonomisk uavhengige

I en ny studie fra IGS publisert i Cancer studerte man alle individer født i Norge fra 1965 til 1985, og sammenlignet de som fikk kreft før fylte 25 år med de som ikke fikk det, i forhold til behov for økonomisk sosialhjelp, arbeidsledighet, inntekt og yrkesvalg.