Hjem
Click

Kromatin-basert genregulering og cellulær hukommelse

Kromatin-basert genregulering og cellulær hukommelse

Nukleosomet er kromosomenes strukturelle grunnenhet. Nesten all vår DNA er pakket med histoner  som ca 150 basepar DNA er kveilet rundt. Den primære oppgaven til histonene er rett og slett å pakke de nesten 2 meter med DNA slik at det får plass i en 10 mikrometer stor cellekjerne uten at det blir virvar. Men, histonene merkes også biokjemisk slik at de bærer informasjon om hvilke gener som skal være av eller på.

Vår forskning

I vår gruppe utforsker vi proteiner og proteindomener som binder til nukleosomer og "leser" og "skriver" informasjon i nukleosomenes histoner. I vår forskning benytter vi metoder og teknologi fra både molekylærbiologi, biokjemi og bioinformatikk.