Hjem

Globale helseprioriteringer

Globale helseprioriteringer:
etikk • økonomi • politikk

Forskningsgruppen tilhører Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Vi forsker på helseprioriteringer, både globalt og nasjonalt.

For ytterligere detaljer, se vår engelske side.

Helseprioriteringar i framtida

Helsekronene er begrensa, og val som kan få konsekvensar på liv og død må gjerast. Kven skal prioriterast og kven må klare seg med den nest beste medisinen? Ekspertane møtes til debatt om kor vegen går vidare for norske pasientgrupper sitt møte med helsevesenet.

Publikasjon

Utviklingslinjer i dødelighet, i Norge og på verdensbasis

Ny Lancet-studie ser på tendenser i dødelighet på globalt og nasjonalt nivå - i Norge har antall dødsulykker i trafikken gått ned, men langt flere dør nå på grunn av kols.

Utredning

Åpent og rettferdig – prioriteringer i norsk helsetjeneste

Ondag 12.november overleverte prioriteringsutvalget, med leder Ole Frithjof Norheim, i spissen sin utredning til Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FNs utviklingsmål

40% av tidlige dødsfall kan unngås i løpet av neste 20 år

FNs tusenårsmål utløper snart. Hva skal være i fokus for nye mål? Hva har fungert? En internasjonal forskergruppe foreslår i en studie i Lancet konkrete mål i tillegg til det generelle helsemålet.