Hjem
Click

Gruppe for interaksjonsforskning

PhD og Post.doc prosjekter

Ph.D. prosjekter vises til høyre

Aleksander Krzywinski

Prosjektets tema er innenfor fagfeltet interaksjonsdesign (ID) som faller inn under det store informasjonsvitenskapelige domenet Human-Computer Interaction (HCI). Prosjektet har som mål å undersøke ID-utfordringene ved utvikling av programvare for nye interaksjonsformer, med spesielt fokus på flerpunktsberøringsskjermer (Multi-touch, heretter MT) i bordform.

Linda Olsen

Dette er et empirisk forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i dybdeintervju med brukere av to sosiale nettverkstjenester: LinkedIn og Facebook. Prosjektet undersøker hvorfor og hvordan ulike grupper bruker sosiale nettverkstjenester, med spesielt fokus på brukererfaringer og holdninger til tillit når man deler informasjon med hverandre på nett.

Jo Dugstad Wake

Lokasjonsbaserte dataspill for mobiltelefonen, for aldersbestemte trinn i skolen. Prosjektet handler om å designe, utvikle og prøve ut lokasjonsbaserte spill for mobiltelefonen i skolen, for så å studere om og hvordan lokasjonsbaserte spill kan være et nyttig verktøy for elevers læring.