PhD og Post.doc prosjekter

Ph.D. prosjekter vises til høyre

 • Mindre bilder: 
  Aleksander Krzywinski

  Prosjektets tema er innenfor fagfeltet interaksjonsdesign (ID) som faller inn under det store informasjonsvitenskapelige domenet Human-Computer Interaction (HCI). Prosjektet har som mål å undersøke ID-utfordringene ved utvikling av programvare for nye interaksjonsformer, med spesielt fokus på flerpunktsberøringsskjermer (Multi-touch, heretter MT) i bordform.

 • Mindre bilder: 
  Linda Olsen

  Dette er et empirisk forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i dybdeintervju med brukere av to sosiale nettverkstjenester: LinkedIn og Facebook. Prosjektet undersøker hvorfor og hvordan ulike grupper bruker sosiale nettverkstjenester, med spesielt fokus på brukererfaringer og holdninger til tillit når man deler informasjon med hverandre på nett.

 • Mindre bilder: 
  Tor Gjøsæter

  Gjøsæter forskar på augmented reality – AR – auka røynd . Ei rekkje forskjellige applikasjonar av AR vert analysert og evaluert med eit sterkt fokus på brukaren og brukaroppleving.

 • Mindre bilder: 
  Jo Dugstad Wake

  Lokasjonsbaserte dataspill for mobiltelefonen, for aldersbestemte trinn i skolen. Prosjektet handler om å designe, utvikle og prøve ut lokasjonsbaserte spill for mobiltelefonen i skolen, for så å studere om og hvordan lokasjonsbaserte spill kan være et nyttig verktøy for elevers læring.