Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Internasjonalisering. Collecting for the Greater Good? Norwegians in the Chinese Maritime Customs Service ca. 1860-1937

Stipendiat Olga Medvedeva, AHKR: Collecting for the Greater Good? Norwegians in the  Chinese Maritime Customs Service ca. 1860-1937