Hjem

Forskningsgruppe for transnasjonal historie og kulturmøter, 1850 - i dag

Internasjonal workshop

Handelsmenn og misjonærer i Kina

Internasjonal workshop: "European Connections and Interactions in China, ca. 1880-1920"

Shippingprotokoll

Foto:
Arne Mykkeltveit

Forskningsgruppen Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv hadde samlet forskere fra universiteter i forskjellige deler av verden til workshop 16-17 november.

Temaet gjaldt europeiske forbindelser med Kina i perioden 1880-1920. Tematisk var workshopen i hovedsak delt mellom en del som tok for seg handel og shipping med Kina og en del som tok for seg misjon i Kina.

Leder av forskningsgruppen, Camilla Brautaset innledet med å presentere forskningsgruppen og deres arbeid samt bakgrunnen for workshopen.

Workshopen er bl.a. et ledd i forskningsgruppens forberedelser til et større forskingsprosjekt om handel og misjon i Kina. Første søknad er allerede sendt, se nyhet.   

Antony Best fra London School of Economics innledet med et generelt overblikk over kontakten med Øst-asia sett fra det britiske imperiets ståsted i perioden 1900-1941.

Det fortsatte med en sesjon om misjon i Kina første dag med papers av Dunch, Skeie og Baradziej.

Andre dag var det handel og migrasjon som var i sentrum med papers av Becker, Ye, Feys og Sebak, samt masterstudent ved AHKR, Ingrid Myrstad.

Deltagerne var samstemte i oppsummeringen i potensialet og betydningen av å jobbe videre med disse forskningsfeltene. De tilreisende ekspertene fremholdt at den skandinaviske forbindelsen med Kina i dette tidsrommet ikke bare er interessant fra et skandinavisk ståsted, men også fra et internasjonalt perspektiv ved at de skandinaviske erfaringene bidrar til å utfordre gjeldende oppfatninger av Kina i denne perioden - særlig forestillingen om at Kina var en uformell del av det britiske imperiet.

Forskningsgruppen vil vedlikeholde og utvide dette internasjonale nettverket i det videre arbeidet, og satser blant annet på å arrangere en ny konferanse i løpet av 2010.

 

Foruten forskningsgruppens medlemmer deltok følgende på workshopen:

Bert Becker, University of Hong Kong

Antony Best London School of Economics

Ryan Dunch, University of Alberta

Torsten Feys, European University Institute, Firenze

Shirley Ye, Harvard University

Lars Fredrik Øksendal, Norges Handelshøgskole

 

Fotografi nederst viser regnskapsprotokoll fra det tyske rederiet Jebsen, medbrakt av Bert Becker.