Hjem

Gruppe for journalistikkforskning

Gruppen for journalistikkforskning består av 19 vitenskapelig ansatte, hvorav fire er doktorgradsstudenter. Gruppen huser også undergruppen Sport og medier.

Gruppen har jevn seminarvirksomhet gjennom året, driver med undervisning innen bachelorprogrammene for både journalistikk og medivitenskap, holder masterkurs og veileder stipendiater. Siden høsten 2015 har gruppen også drevet forskningsprosjektet ViSmedia, en del av NFRs SAMANSVAR-program.

Forskningsområder

Gruppens medlemmer forsker blant annet på journalistikkens samfunnsmessige og historiske perspektiver; populærjournalistiske former; journalistisk etikk; journalistikkens samfunnsoppdrag; journalistikk på nett, journalistiske arbeidsprosesser; samt nyorienteringer innen journalistikken generelt sett. I tillegg forskes det på ulike journalistiske sjangere: sportsjournalistikk, kulturjournalistikk, magasinjournalistikk, kriminaljournalistikk, helsejournalistikk og krigsjournalistikk. Gruppen for journalistikkforskning undersøker journalistikken på tvers av mediene.

Ny publikasjon

Nytt på nett og brett

Journalistikken forandres. Den engasjerer og irriterer, men forsvinner ikke. Tilgangen til nyheter og journalistikk er lettere og mer allestedsnærværende enn noen gang.

Ny publikasjon

Ny bok om journalistiske klassikere

I boken Journalistikkens norske klassikere… ved noen av dem portretteres kjente og ukjente navn i norsk journalistikk-historie. Mulige klassikere settes under lupen.

Nyhet fra Vox Publica

Hvorfor utdanner vi journalister som ikke kan programmere?

Ekspertkunnskap innen datateknologi er en kjempefordel for journalister, og uunnværlig for neste generasjons gravende journalistteam.

ViSmedia

ViSmedia-prosjektet undersøker empirisk, eksperimentelt og konseptuelt hvordan adopsjon og innovasjon av visuelle overvåkingsteknologier i nyhetsmediene kan optimaliseres, og hvordan dette kan skje på måter som ivaretar problemstillinger knyttet til teknologisk og journalistisk samfunnsansvar.