Hjem

Gruppe for journalistikkforskning

Den amerikanske journalistikkhistorikeren Kevin G. Barnhurst vil snakke om funn fra et prosjekt kalt New long journalism, som blant annet omhandler utviklingen av amerikanske nyheter det siste århundret (papir, TV og internett). Han foreslår også hvordan journalister kan tilpasse seg sosiale medier.

Innlegget er en del av en seminarrekke i regi av forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer. Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen.