Hjem

Klimadynamikk

Hovedfokuset i klimaforskningen ved GFI er på hvilke rolle vekselvirkninger mellom is, hav og atmosfæren spiller for den naturlige klimavariabiliteten, og hvordan disse forholdene kan endre seg ved forandringer i drivhuseffekten.

En annen viktig del av forskningen går på forbedret forståelse av den hydrologiske syklusen og hvordan denne forandres i et varmere klima.

Les mer

Ny doktorgrad

Hva fører til ekstrem nedbør i Nepal?

Patrik Bohlinger disputerer onsdag 21. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Extreme Precipitation in Nepal – Trends and Key Processes”.

Forskerportrett

Skapar betre klima-varsel

Korleis vil klimaet på jorda vera i framtida? Noel Keenlyside arbeider hardt for at vi skal vita meir.

Nyheter

Så stor er sjansen for kvit jul i framtida

– Viss me ikkje reduserer dei globale utsleppa av CO₂, kan me nå + 2°C i 2030. Då vil sjansen for at Bergen får låge nok temperaturar til å gi kvit jul vere halvert, seier klimaforskar Camille Li.

Forskning

Flere ekstreme fronter over Europa

En ny studie er blant de første som viser en økning av sterke og ekstremt sterke fronter som bringer med seg kraftig nedbør og sterk vind.

KLIMAFORSKNING

Varme havstrømmer når overraskende langt sør i Weddellhavet

Nye målinger som nylig er publisert i Nature Communications, viser at varmt dyphavsvann når helt frem til en isbrem i sydlige Weddellhavet i Antarktis.