Hjem

Forskergruppen Latinamerika: Språk, litteratur og kultur

“Framing, agenda-setting og meksikanske migranter til USA. Stereotypier i mottagerlandets aviser”

Foredrag med Margrete Dyvik Cardona, førsteamanuensis i spansk språk, UiB

untitled_1.png

Aviser

Jeg skal undersøke om det er en forskjell på meksikanske og amerikanske aviser som indikerer stereotypier mht. omtalen av meksikanske migranter. Av særlig interesse er stereotypier som kan være til hinder for integrering, slik som for eksempel the Mexican Threat Narrative (Aguirre Jr et al. 2011), eller ideen om ”oss” versus ”dem” (KhosraviNik 2010, 22; Gjesdal et al. 2017, 1). Siden de amerikanske avisene representerer en annen kultur enn migrantenes egen, blir migrantene gjennom disse beskrevet ”utenfra,” og det blir derfor nødvendig å sammenligne dem med artikler som beskriver dem ”innenfra”, nærmere bestemt aviser fra deres egen kultur. Uten en slik sammenligning ville ikke prosjektet kunne undersøke om amerikanske aviser har en egen fremstilling av meksikanske migranter, ulik andres. 

I prosjektet vil jeg også undersøke i hvilken grad språklige betraktninger kan belyse viktige samfunnsmessige problemstillinger. Både text mining og korpuslingvistikk er blitt anvendt med hell tidligere på lignende tema. Pollak et al. (2011, 647) viste at ”...text mining methods can assist discourse analysis by finding contrast patterns which provide evidence for ideological differences between local and international press coverage.” Det er viktig at også aktører utenfor den akademiske sfæren kan få innsikt i slike sammenhenger mellom språklige og diskursive egenskaper og tekstens ideologiske innhold; det ville fremme en mer felles forståelse av vår tids globale utfordringer.