Hjem

Forskergruppen LexIF

Gruppens leder er førsteamanuensis Kjetil Berg Henjum, Kjetil.henjum@uib.no. Tel:

 

LexIF er en ny forskergruppe for leksikologi ved Institutt for fremmedspråk som favner vidt tematisk (fra derivasjonell morfologi til fraseologi) med fokus på metodiske spørsmål og utfordringer knyttet til korpusarbeid. Tilnærmingen er enspråklig eller kontrastiv.