Hjem

Livsfenomener og livskvalitet

Livskvalitetsforskningen har fokus på friske og utsatte grupper av befolkningen i tillegg til kronisk syke. Behovet for forskning på livskvalitet kan begrunnes i en rekke endringer som har både samfunnsmessig og helsemessig karakter.

Det har skjedd dramatiske endringer i sykdomsbildet i nyere historie. Vi ser en økning i antall eldre personer og personer med kroniske plager. Mange av disse plagene kan karakteriseres som subjektive helseplager. Dette er også helseproblemer som øker hos barn og unge. Les mer.


Professor Gerd Karin Natvig er leder av forskningsgruppen.