Hjem
Click

Livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016

 

Ernæring og psykisk helse blant inuitter i Canada

Ernæringsbiomarkører og psykiske plager.

Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". ...

Hilsen fra Malaga

EUROPREVENT 2017

EUROPREVENT 2017 gikk av stabelen i Malaga 6-8. april 2017

Forskningsfunn

Mulig å beregne tiårsrisikoen for akutt hjerte- og karsykdom

Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Kobler fysisk aktivitet til redusert risiko for hjerte- og kardød

Fysisk aktivitet er uavhengig assosiert med redusert dødelighet: 15-års oppfølging av Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK)

Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år.

Hilde Kristin Refvik Riise er førsteforfatter på artikkel i Journal of the American Heart Association

Doblet risiko for akutt hjerteinfarkt etter svangerskapsforgiftning

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt...

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016