Hjem

Livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016

 

FORSKNING | MEDISIN

Astmamedisin halverer Parkinsons-risiko

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.

Ernæring og psykisk helse blant inuitter i Canada

Ernæringsbiomarkører og psykiske plager.

Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". ...

Hilsen fra Malaga

EUROPREVENT 2017

EUROPREVENT 2017 gikk av stabelen i Malaga 6-8. april 2017

Forskningsfunn

Mulig å beregne tiårsrisikoen for akutt hjerte- og karsykdom

Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Kobler fysisk aktivitet til redusert risiko for hjerte- og kardød

Fysisk aktivitet er uavhengig assosiert med redusert dødelighet: 15-års oppfølging av Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK)

Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år.

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016