Hjem

Livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016

 

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

Færre døyr av kreft og hjarte- og karsjukdom før 70 års alder

Sidan 2010 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdomar før fylte 70 års alder redusert med 18 prosent. Det er nedgangen i hjarteinfarkt- og kreftdødsfall som gjer størst utslag.

Nyheter

Døden er et klasseskille

Folk med lav utdanning får sjeldnere «gullstandard»-behandlingen om de får hjerteinfarkt. Men det er ikke legenes feil.

FORSKNING | MEDISIN

Astmamedisin halverer Parkinsons-risiko

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.

Ernæring og psykisk helse blant inuitter i Canada

Ernæringsbiomarkører og psykiske plager.

Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". ...

Hilsen fra Malaga

EUROPREVENT 2017

EUROPREVENT 2017 gikk av stabelen i Malaga 6-8. april 2017

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016