Hjem

Livsstilsepidemiologi

Nyhetsarkiv for Livsstilsepidemiologi

Sidan 2010 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdomar før fylte 70 års alder redusert med 18 prosent. Det er nedgangen i hjarteinfarkt- og kreftdødsfall som gjer størst utslag.
Folk med lav utdanning får sjeldnere «gullstandard»-behandlingen om de får hjerteinfarkt. Men det er ikke legenes feil.
Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak, som særlig rammer unge voksne.
Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.
Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". Inuitter i Canada har hatt store endringer i kostholdet i løpet av de siste generasjoner. Artikkelen ser på hvordan biomarkører for ernæring er relatert til psykiske plager.
EUROPREVENT 2017 gikk av stabelen i Malaga 6-8. april 2017
Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.
Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år.
Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009.
Hjerteinfarktpasienter som utvikler hjertesvikt innen ett år etter at de skrives ut fra sykehus ut har seks ganger høyere risiko for å dø i løpet av året enn infarktpasienter som ikke får hjertesvikt. Risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom er nesten åttedoblet.
Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.
Når man leser avisene, kan man få inntrykk av at livs-stilssykdommene herjer i Norge. Vi vet at kropps- vekten øker, men hvordan går det med den livsstilssykdommen som tar flest liv?
På Høyden skriver i ettermiddag at BERIT ROKNE blir ny rektor på Høgskulen på Vestlandet
Det vil være mest i tråd med Norges forpliktelser etter tobakkskonvensjonen at røykesluttmedisiner gis på blå resept til syke røykere.
Vi har funnet ut at det å gå å være redd for at man blir syk, øker risikoen for hjerteinfarkt. (Line Iden Berge)
​Som den første nokonsinne i Helse Førde er revmatolog og overlege Anja Myhre Hjelle ved Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR) tildelt 50 prosent doktorgradstipend ved Universitetet i Bergen, Institutt for Global Helse og samfunnsmedisin. 
Manglende dokumentasjon på skadeeffekter av snus i svangerskapet betyr ikke at snus er ufarlig.

Sider