Hjem
Click

Livsstilsepidemiologi

Nyhetsarkiv for Livsstilsepidemiologi

Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". Inuitter i Canada har hatt store endringer i kostholdet i løpet av de siste generasjoner. Artikkelen ser på hvordan biomarkører for ernæring er relatert til psykiske plager.
EUROPREVENT 2017 gikk av stabelen i Malaga 6-8. april 2017
Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.
Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år.
Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009.
Hjerteinfarktpasienter som utvikler hjertesvikt innen ett år etter at de skrives ut fra sykehus ut har seks ganger høyere risiko for å dø i løpet av året enn infarktpasienter som ikke får hjertesvikt. Risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom er nesten åttedoblet.
Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.
Når man leser avisene, kan man få inntrykk av at livs-stilssykdommene herjer i Norge. Vi vet at kropps- vekten øker, men hvordan går det med den livsstilssykdommen som tar flest liv?
På Høyden skriver i ettermiddag at BERIT ROKNE blir ny rektor på Høgskulen på Vestlandet
Det vil være mest i tråd med Norges forpliktelser etter tobakkskonvensjonen at røykesluttmedisiner gis på blå resept til syke røykere.
Vi har funnet ut at det å gå å være redd for at man blir syk, øker risikoen for hjerteinfarkt. (Line Iden Berge)
​Som den første nokonsinne i Helse Førde er revmatolog og overlege Anja Myhre Hjelle ved Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR) tildelt 50 prosent doktorgradstipend ved Universitetet i Bergen, Institutt for Global Helse og samfunnsmedisin. 
Manglende dokumentasjon på skadeeffekter av snus i svangerskapet betyr ikke at snus er ufarlig.
Forskjellene i utblokking mellom høyt og lavt utdannede hjertepasienter var mest markant blant eldre, men minket mellom 2001 og 2009, viser en ny studie.
Tryptofan er en aminosyre som finnes i nesten all mat som inneholder proteiner. I kroppen brytes mesteparten av tryptofan ned til kynureniner ved hjelp av betennelsesstoffet interferon-γ. Nivåene av kynureniner i blodet er i flere studier knyttet til hjerte- og karsykdom
Kvinner med høyest triglyseridnivåer har nesten femdoblet risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med de som har minst blodfett. For menn er ikke høye nivåer fullt så farlig.
Norge var lenge det eneste landet i Norden uten et nasjonalt hjerte- og karregister. Derfor samlet forskere ved Universitet i Bergen inn data om hundretusenvis av nordmenn som har blitt lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom etter 1994. Nå bruker de databasen til å gi nordmenn bedre oversikt over rikets tilstand innen hjerte- og karsykdom.

Sider