Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Artikkel

Sakte-TV styrker nasjonal identitet

De som ser på, er mest opptatt av bilder av norsk natur og å bli kjent med landet, forteller medieviter i artikkel for forskning.no.

Rapport

Nordmenn flest har høy tillit til nyheter

Nordmenn fremdeles mer digitale i sin nyhetsbruk enn de fleste andre europeere, fastslår Infomedia-forskere i ny rapport.

Nyhet

Smarttelefonen er viktigste tilgang til oppdatering og kommunikasjon

Men mange opplever egen bruk av smarttelefon som problematisk, viser ny rapport fra instituttet.

Nyhet|Publikasjon

Ny bok om tjenestedemokratiet

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.

MEDIEPOLITIKK

Ny utredning om mediemangfold lagt frem

Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.