Hjem
Click

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Norsk Medborgerpanel

Klassekampen: Skepsis fra høyresida

Høyre- og Frp-velgere stoler ikke på ­Klassekampen, viser funn fra spørre­undersøkelsen Norsk Medborgerpanel, skriver Klassekampen. Les intervjuet med instituttets Erik Knudsen, Eirik Vatnøy og Magnus Hoem Iversen.

Ph.d.-kurs

Infomedia arrangerer Ph.d.-kurs i Paris

25.-27. oktober er det Ph.d.-kurs for stipendiater fra medievitenskap, sosiologi, antropologi, historie og statsvitenskap.

Nyhet|Publikasjon

Ny bok om tjenestedemokratiet

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.

MEDIEPOLITIKK

Ny utredning om mediemangfold lagt frem

Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.

Studenter i forskningsgruppen

Forskningsgruppe gir masterstudenter verdifull erfaring

Studentmedlemmene Elisabeth Urdal og Christine Mæland anbefaler studenter som skriver masteroppgave innen publikumsforskning å bli medlem i forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier.