Hjem
Click

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. Vi ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. 

Vi har jevn seminarvirksomhet hvor gruppens medlemmer og andre presenterer og diskuterer forskning. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Masterstudenter med relevante prosjekt ønskes også velkomne som medlemmer.

Gruppens medlemmer jobber blant annet med:

  • Medborgerskap og demokrati
  • Bruk av sosiale medier
  • Resepsjonsteori
  • Tolkninger av politiske budskap
Seminar: Audiences, Media Use and Public Connection

Seminar: Audiences, Media Use and Public Connection

MEDIEPOLITIKK

Ny utredning om mediemangfold lagt frem

Hallvard Moe har vært den eneste forskeren i mediemangfoldsutvalget, som i dag leverte sin utredning til kulturministeren.

Ny stipendiat

Silje Nygaard stipendiat på SCANPUB-prosjektet

Fra. 2. januar 2016 er forskningsgruppens medlem Silje Nygaard stipendiat på Toppforsk-prosjektet SCANPUB.

Studenter i forskningsgruppen

Forskningsgruppe gir masterstudenter verdifull erfaring

Studentmedlemmene Elisabeth Urdal og Christine Mæland anbefaler studenter som skriver masteroppgave innen publikumsforskning å bli medlem i forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier.

RAM-midler til medieforskere

Forskningsmidler til å forske på Skam

Tre prosjekter ved Infomedia får støtte fra RAM. Postdoktor Synnøve Lindtner og stipendiat John Magnus Dahl skal forske på hvordan seerne opplever, fortolker og bruker SKAM.