Hjem

Forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier

Presentasjon av fersk bok

Mediene har alltid vært mislikt, foraktet og avskydd

Nye medier møtes med engasjement og fascinasjon, men både massemedier og digitale medier har også blitt møtt med protest, avsky og skuffelse. På dette seminaret presenterer Trine Syvertsen sin nye bok om mediemotstand.

I den nye boka 'Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention' (2017, Palgrave) diskuteres reaksjoner og protester mot tidlige massemedier, TV og nettmedier. Boka er gitt ut på Palgrave Pivot, open access, og kan lastes ned her.

Syvertsen, som er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, har skrevet en forskerblogg om boka og det er også laget en radioserie om mediemotstand på NRK P2.

Seminaret er åpent for alle interesserte og arrangereres av Forskningsgruppa for mediebruk og publikumsstudier.

Vel møtt!