Forskningsområder
Forskningsgruppa analyserer samtidige og historiske politiske spørsmål knyttet til kulturområdet, medier og ikt, med henblikk på konsekvensene for en demokratisk offentlighet. Gruppens medlemmer forsker blant annet på digitaliseringen av mediene, kringkasting, kulturfeltet, mediepolitikk og medieøkonomi, og ukepressen.
Blant gruppens aktiviteter inngår både forskerprosjekter og doktorgradsprosjekter. I 2013 ble det dannet en undergruppe som har til hensikt å skrive den norske offentlighetens historie. I mars 2014 fikk dette prosjektet støtte fra Fritt Ord. 

Stipendiater
Forskningsgruppa huser for tiden to doktorgradsprosjekt. Torgeir Uberg Nærlands prosjekt har tittelen Den kulturelle offentlighetens andrestemme – En analyse av musikkens betydning for politisk meningsdannelse i offentligheten. Prosjektet kombinerer perspektiver fra offentlighetsteori og musikksosiologi med empiriske studier av estetiske praksiser i ulike musikksjangre. Camilla Margrethe Tønnevold arbeider med prosjektet "Nasjonale medier og offentlig debatt om borgerskap og integrasjon"
Prosjektet sammenligner mediedekning og offentlig debatt i tre land - Frankrike, England og Norge - om medborgerskap og integrasjon i et multikulturelt Europa. Et empirisk utgangspunkt er opptøyene i Frankrike i 2005.