Aktuelle publikasjoner

Medlemmene i forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk er involvert i en rekke publikasjoner - både nasjonalt og internasjonalt.

 

På denne siden finner du informasjon om noen av de aktuelle publikasjonene som gruppas medlemmer står bak eller på andra måter bidrar til. I første rekke omtales her ulike vitenskapelige bokutgivelser. Fullstendig oversikt over alle medlemmenes publikasjoner - inkludert i vitenskapelige tidsskrift etc - finnes på medlemmenes egne sider. Publikasjoner fra DigiCult-prosjektet finner du her.

 

 • Mindre bilder: 
  Kulturjournalistikk

  Pressen og den kulturelle offentligheten

 • Mindre bilder: 
  Martin Eide - Medievitenskap Bind 1 - 2. utgave

  Medier - institusjoner og historie Moderne massemedier opererer i et spenningsfelt mellom demokrati og marked. Mediene er både samfunnsinstitusjoner og bedrifter.

 • Mindre bilder: 
  Barbara Gentikow - Medievitenskap, bind 3, 2. utgave

  Vi er alle mediebrukere. Ingen generasjon før oss har brukt medier og teknologisk formidlet kommunikasjon i et omfang som nå.

 • Mindre bilder: 
  Metodebok for mediefag 3. utgave

  Metodebok for mediefag gir en innføring i en del sentrale forskningsmetoder innenfor mediefaget. Boka viser bredden i metodiske tilnærminger i faget: Den presenterer både metoder som benyttes innenfor andre humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, og metoder som er spesielle for mediefag. Forfatterne tar også opp en del vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer som er relevante for mediefaget.

 • Mindre bilder: 
  Morderjakt og mediemakt

  Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken Morderjakt og mediemakt er en dokumentar- og debattbok, som også er velegnet for studenter i journalistikk og mediefag. For å forstå mediemakt, journalistisk metode og presseetikk er ingenting så viktig som et godt case. Orderudsaken er et godt case. Orderudsaken er en historie fra virkeligheten som fikk stor mediedekning. Hvordan ble enkeltoppslagene gravd fram? Hvordan ble opplysninger formidlet og presentert for publikum? Hvilke etiske utfordringer og problemer lå i innsamling og presentasjon?