Hjem
Click

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Leiargruppe (2016)

Jens Eike Schnall (norrønt, mellomhøg- og nedertysk)

Henning Laugerud (kunsthistorie, kultur- og idéhistorie)

Åslaug Ommundsen (latin, norrønt)

Tom Hellers (norrønt, arkeologi)

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012.

Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum. Dette er ein tradisjon som går tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) og for alle andre interesserte. Vil du vera med, fyll ut skjemaet her.

For an English version, please see here.

Inside out – outside in

På Forskingstorget kan du bli med oss på ei reise over språklege, litterære og kulturelle grenser!

Bergen Middelaldermusikkdager 2016

BMMD inviterer til ambisiøs internasjonal markering av senmiddelalderens største komponist sin 600. dødsdag

Internasjonal konferanse

The 11th Bergen-UK Old Norse Postgraduate Symposium 2017

The symposium for postgraduate students of Old Norse is hosted annually by the University of Bergen. Initiated by Professor Else Mundal under the auspices of the Centre for Medieval Studies, it is now organized by the Old Norse section of the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies.

Writing Europe 500-1450 (2015)

Writing Europe, 500-1450: Texts and Contexts. Edited by Aidan Conti, Orietta Da Rold and Philip Shaw. Martlesham: Boydell & Brewer, 2015. ISBN 9781843844150

MIDDELALDERUKEN 22.–30. november 2015

I løpet av Middelalderuken får du muligheten til å møte en livlig og fargerik tidsalder og lære mer om middelalderens kultur og historie.