Hjem

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Leiargruppe (2018)

Aidan Keally Conti (latin, mellomalderfilologi)

Ugnius Mikucionis (norrønt, nordisk)

Zuzana Stankovitsová (norrønt)

Juliane Marie-Thérèse Tiemann (norrønt, lingvistikk)

 

Nettside og kommunikasjon

Zuzana Stankovitsová

Juliane Marie-Thérèse Tiemann

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012.

Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum. Dette er ein tradisjon som går tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) og for alle andre interesserte. Vil du vera med, fyll ut skjemaet her.

For an English version, please see here.

Internasjonal konferanse

The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature

The symposium for postgraduate students of Old Norse is hosted annually by the University of Bergen. Initiated by Professor Else Mundal under the auspices of the Centre for Medieval Studies, it is now organized by the Old Norse section of the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies.

Forskargruppen presenterer

In the Beginning was a Murder: Bodily Metaphors in Creation Myths

Jan Kozák (Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University in Prague) presents preliminary research from his project on bodily metaphors in creation myths.