Hjem
Click

Forskargruppe i mellomalderfilologi

Leiargruppe (2016)

Jens Eike Schnall (norrønt, mellomhøg- og nedertysk)

Henning Laugerud (kunsthistorie, kultur- og idéhistorie)

Åslaug Ommundsen (latin, norrønt)

Tom Hellers (norrønt, arkeologi)

Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM) er ei breitt organisert gruppe som samlar medlemmer frå fleire fagmiljø ved Universitetet i Bergen, m.a. ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og ved Institutt for framandspråk (IF). Dette er den eine av to forskargrupper som HF-fakultetet har gjeve i oppdrag å føre vidare mellomalderforskinga ved Universitetet i Bergen etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart avvikla ved utgangen av 2012.

Felles for medlemmene av forskargruppa er at dei er engasjerte i forsking med ei filologisk orientering, dvs. at studiet av tekstar står i sentrum. Dette er ein tradisjon som går tilbake til humanismen på slutten av 1700-talet. I prinsippet omfattar mellomalderfilologien alle språk, men ved Universitetet i Bergen er det eit fokus på den europeiske kulturen, framfor alt mellomalderleg latin, nordisk, engelsk og fransk.

Gruppa er open for alle mellomalderforskarar med tilknyting til Universitetet i Bergen (no eller tidlegare) – ta kontakt om du ønskjer å vere med!

For an English version, please see here.

Tag - KALENDER Created with Sketch. nov 22

MIDDELALDERUKEN 22.–30. november 2015

I løpet av Middelalderuken får du muligheten til å møte en livlig og fargerik tidsalder og lære mer om middelalderens kultur og historie.

Ny bok

Writing Europe, 500-1450 Texts and Contexts

Edited by Aidan Conti, Orietta Da Rold and Philip Shaw

mat i middelalderen
Tag - KALENDER Created with Sketch. nov 03

Marialuisa Caparrini: "Medieval cuisine and medieval cookbooks."

Prof. Marialuisa Caparrini gave the opening lecture in the series "Food in the Middle Ages" hosted by the Research Group for medieval Philology and Bryggens Museum.

mat i middelalderen
Tag - KALENDER Created with Sketch. nov 17

Bordskikk. Kultur og kulturrefleksjon i mellomalderen

Kva vart rekna som god bordskikk i mellomalderen? Og kva var dårleg åtferd?

mat i mellomalderen
Tag - KALENDER Created with Sketch. nov 10

Politiske fester: til bords med den romerske keiseren

Korleis kunne keiserpalassa sine bankettar i Roma og Konstantinopel brukast som politisk propaganda?