Hjem
Click

Meteorologi

Værvarsling har alltid vært et viktig mål for instituttets forskning. I tillegg til å utvikle værvarslingsmodeller og nye observasjonsteknikker, jobber vi med å forstå de fysiske forholdene som bestemmer hvordan været blir. Stråling fra sol og atmosfære er også sentrale tema.

Nyheter

Gåvepakke til klimasatsing ved UiB

Regjeringa og kunnskapsministeren gir 30 millionar kroner til rehabilitering av Geofysen. Dermed ligg alt til rette for at bygget vert etablert som hjørnesteinen i UiB si klimaklynge, og kan samle klimaforskingsmiljøa i Bergen.

Ny doktorgrad

Modellering av vind i Nordsjøen

Torge Lorenz disputerer meded avhandlingen ”Dynamical downscaling of North Sea winds: Reanalysis and ensemble predictions”.

Unge forskere

Naturlig kulde i en varmere verden

Når Svetlana Sorokinas mor ringer fra Sibir og klager over sprengkulde, vet Svetlana én ting: det har sannsynligvis vært uvanlig varmt i Arktis.

Nye forskningsprosjekt

Fem nye prosjekt til forskere ved Geofysisk institutt

Forskningsrådet fordeler 252 mill. NOK på 32 prosjekter i FRINATEK, 4 av disse går til forskere ved Geofysisk institutt. I tillegg gikk ett av fem innvilgede Polarprog-prosjekter også til instituttet.

Vilhelm Bjerknes fyller 155 år

Han endret værvarslingen

Over alt i verden varsles i dag været etter de prinsipper som Vilhelm Bjerknes satte frem i 1904.