Hjem
Click

Kvartære geosystemer

           Velkomen til forskingsgruppa i Kvartære geosystem!

Vi arbeider med ulike geologiske prosessar som har funne stad i løpet av dei siste millionar år. Dette inkluderer studiet av marine sediment, karbonatutfellingar og avsetningar i grotter, innsjøsediment og andre avsetningar på jorda si overflate. Nokre av desse arbeida er reine prosess-studiar, medan andre er retta mot å rekonstruere klimaendringar bakover i tid og forstå korleis fortidsklimaet har variert. Forskingsgruppa har fleire store prosjekt med tyngdepunkt i og rundt Nord-Atlanteren, og gruppa har òg prosjekt i begge polområda, i Himalaya og i Russland. Vi har tilgang til fleire forskingsfartøy, avansert boreustyr for prøvetaking av både marine og terrestriske sediment og vi har fleire avanserte laboratorium, som til dømes Uran-serielaboratorium, laboratorium for kosmogene nuklidar og ein nasjonal infrastruktur for sedimentanalysar, EARTHLAB.  Målet med våre forskings- og undervisningsaktivtetar er å utvikle metodar og teknikkar for betre å forstå den geologiske historia hovudsakleg gjennom istidsperioden (siste 2,6 million år) og omsetje dette til paleoklimatiske rekonstruksjonar og auka prosessforståing.

Meltzerprisen 2016

Meltzerprisen til Kikki Kleiven

Kikki Kleiven har markert seg som glødande forskingsformidlar - 8. mars mottok hun Meltzerprisen for fremragende forskingsformidling

Fremtidens forskere / Geologi

Fossiler i havet avslører fremtidige klimaforandringer

Ved hjelp av et toppstipend fra EU (ERC Starting Grant) og støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS), skal forsker Nele Mekler ved Geo, videreutvikle en teknikk for å rekonstruere fortidens temperaturer, ved å bruke fossiler fra havet.

Nyhet

Størst gjennomslag på arktisk forskning i Norge

Den arktiske forskningen ved UiB har størst gjennomslag internasjonalt blandt de norske Universitetene. Universitetet er det syvende mest siterte i verden, viser en ny undersøkelse.

Feltkurs

Glasialgeologisk feltkurs - 2016

Veka 29.08. - 02.09. 2016 var den fyrste studentgruppa (32 studentar) i GEOV230 - glasialgeologi - på feltkurs på Finse. Feltkurset vart leia - for 35. året på rad - av Alte Nesje.

                     Har vi mennesker forandra Jorda så mye at vi har gått inn i en ny epoke. Les meir på nrk.no