Hjem

Kvartære geosystemer

Disputas

Caroline Clotten disputerer for ph.d. graden

MSc. CAROLINE CLOTTEN disputerer for ph.d.-graden:

Tid:
Torsdag 7. desember 2017, kl. 13.15

Sted:
Auditorium 4, Realfagsbygget, Allégaten 41

Avhandlingens tittel:
”Pliocene Sea Ice Evolution in the Iceland and Labrador Seas - A Biomarker Approach”

Opponent:
Professor, dr. Timothy HerbertBrown University, USA

Opponent:
Seniorforsker, ph.d. Sofia Riibero, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark                

Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d. Ulysses NinnemannInstitutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:Professor Rolf Mjelde, Universitetet i Bergen