Hjem

Kvartære geosystemer

Masterpresentasjon

Masterpresentasjon ved Kristine Sleen Jenssen

Kunngjøring masterpresentasjon desember 2017:

Kristine Sleen Jenssen fra Forskergruppen Kvartære geosystemer vil presentere prosjektet:

"Reconstructing Middle Miocene tropical sea surface temperatures with clumped isotope thermometry"

Veiledere:
Forsker Anne Nele Meckler, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
MSc. Thomas Leutert, Institutt for geovitenskap, UiB
Porf. Ulysses Ninnemann, Institutt for geovitenskap, UiB

Komite:
Dr. Bjørg Risebrobakken (Uni Klima)
Prof. Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap, UiB,

Dato for eksamen: 8.12.2017, kl. 10:15, Aud 4, 4.etg, Realfagbygget

Presentasjonen er åpen for alle.

VELKOMMEN!