Hjem

Kvartære geosystemer

Nyheter

Disputas - Ronghua Wang

Fredag 25. november 2011 disputerte Ronghua Wang til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Avhandlingens tittel:

"Experimental investigations of magnetization processes in Chinese loess"

 

Opponenter:

Prof., PhD Yongxin Pan, Chinese Academy of Science, Beijing, China

Dr., PhD France Lagroix, Institut de Physique du Globe de Paris, France

 

Øvrig medlem i komiteen: 

1.aman., ph.d. Mathilde B. Sørensen, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen