Hjem

Kvartære geosystemer

Masterprogram

Informasjon om masterprogrammet ved vårt institutt kan du finne her.

Vår forskningsgruppe tilbyr masterprosjekt innan studieretningane "Kvartærgeologi og paleoklima" og "Maringeologi og -geofysikk" og ei oversikt over pågåande masterprosjekt finn du her.