Kontakt:

Professor Leidulf Melve, leiar
E-post: Leidulf.Melve@cms.uib.no

 

Styringsgruppe:

Forskargruppe for mellomalderstudiar - topografiar og nettverk

Senter for mellomalderstudiar (CMS) vart etablert ved Universitetet i Bergen i 2003 som eit senter for framifrå forsking med ei finansiering på maksimalt ti år. Frå 2013 vidareutviklar «forskargruppe i mellomalderstudiar» somme tema frå CMS i ei tverrfagleg forskargruppe knytt til Institutt for arkeologi, historie, kulturstudiar og religion (AHKR).

Les meir om forskargruppa

 

Forskargruppa har tre paraplyprosjekt:

Klikk på bolkane for å vite meir om kvart prosjekt

B

Irene Baug

Postdoktor

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Irene.Baug@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 80 20

C

Aidan Keally Conti

Førsteamanuensis

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Aidan.Conti@lle.uib.no

 • +47 55 58 80 92
 • +47 957 57 516

Iris Crouwers

Ekstern

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Iris.Crouwers@cms.uib.no

E

Geir Atle Ersland

Professor

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Geir.Ersland@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 29 44

H

Stian Suppersberger Hamre

Postdoktor

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Stian.Hamre@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 26 82
 • +47 909 17 334

Henriette Mikkelsen Hoel

Stipendiat

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Henriette.Hoel@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 24 89

M

Leidulf Melve

Professor

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Leidulf.Melve@cms.uib.no

 • +47 55 58 30 41

Terje Breigutu Moseng

Stipendiat

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Terje.Moseng@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 31 60

Sigrid Samset Mygland

Ekstern

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Sigrid.Mygland@ahkr.uib.no

N

Lidia Negoi

Ekstern

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Lidia.Negoi@cms.uib.no

 • +47 462 61 711

S

Pål Berg Svenungsen

Stipendiat

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Pal.Svenungsen@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 22 02

Ø

Marie Kjærnet Ødegaard

Ekstern

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Marie.Odegaard@ahkr.uib.no

Ingvild Øye

Professor

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Ingvild.Oye@ahkr.uib.no

 • +47 55 58 20 56