Kontakt oss

Midtausten- og Afrikastudiar
v/professor Knut S. Vikør,
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805
5020 Bergen
E-post: knut.vikor@ahkr.uib.no