Hjem

Moderne filosofi

Forskningsområdet moderne filosofi utgjør et mangfold av filosofiske retninger, perspektiv og problemstillinger. "Moderne filosofi" er historisk sett filosofien fra renessansen til vår egen tid - og forskningsområdet omfatter både moderne filosofihistorie og tematisk orientert forskning med tilknytning til periodens filosofer og filosofier. "Moderne filosofi" kan også betegne et sett av problemstillinger knyttet til moderniteten (for eksempel moderne kunst, litteratur og kommunikasjonsmåter, moderne livsvilkår, kunnskaps- og samfunnsformer, osv.). Dermed søker moderne filosofi også tilknytning til samtidsaktuelle problemstillinger utenfor fagfilosofien - både i andre fag og i utenomakademisk virksomhet.

Området omfatter forskning om og på bakgrunn av flere sentrale retninger i samtidsfilosofien, som for eksempel fenomenologi, kritisk teori og strukturalisme/poststrukturalisme. Mangfoldet i moderne filosofi er også språklig, og innenfor dette området utforskes blant annet tysk, fransk og italiensk samtidsfilosofi.


Ansatte

Paola de Cuzzani

Anne Granberg

Hans Marius Hansteen

Helge Pettersen

Konrad Rokstad

Arild Utaker


Stipendiater

Johannes Servan

Vibeke Tellmann

Marianne Walderhaug

Marita Helleland Ådnanes


Prosjekter

Interculturalism and Diversities

Seminar i moderne filosofi
mar 09

Anne Granberg: Om Hannah Arendts natalitetsbegrep

Våren 2016 avholdes en seminarrekke innenfor området moderne filosofi. Det første seminaret er onsdag 9. mars ved Anne Granberg om Hannah Arendts natalitetsbegrep.