Hjem

Optikk og atomfysikk

Velkommen til gruppen for optikk og atomfysikk

Gruppens aktiviteter spenner fra å studere vekselvirkningen mellom lys og materie i makroskopiske systemer til kvantemekaniske prosesser på nanoskala og atomært nivå. 

Gruppen arbeider med forskjellige former for optisk fjernmåling, f. eks. ved bestråling av hud eller ved innstråling av sollys i forskjellige havområder. Disse studiene er basert på kunnskap om lysforplantning i mediet som observeres.

Gruppen har også eksperimentell aktivitet innen høyoppløselig avbildning av biologiske og medisinske systemer.

Innen kvantemekaniske prosesser studerers atomer og molekylers oppførsel når de utsettes for intense og ultra korte laserpulser. Dette arbeidet er basert på avanserte numeriske løsninger av Schrödingers tidsavhengige likning.