Hjem

Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

 

Vår forskning og kompetanse dekker en rekke tema knyttet til emnene økonomisk geografi, regional utvikling og omstilling, miljøspørsmål, planlegging, regulering, stedsutvikling og stedsidentitet.

Studier og publikasjoner omfatter teoretisk informerte analyser og empiriske studier av foretak og næringer, befolkning, lokalsamfunn, reguleringsmessige, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske strukturer.
 

Utdanning

Vil du studere samfunnsendring i et geografisk perspektiv?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.

Ny postdoktor

Ny postdoktor ved SpaceLab

Siddharth Sareen startet som ny postdoktor denne uka. Han vil jobbe med politikk og styringssystem av energisektoren, med fokus på overgang til solenergi i Sør-Europa.

Nyheter

SpaceLab på Klimafestivalen §112

Klimafestivalen §112 finner denne uken sted over hele landet med mange forskjellige arrangementer, hvorav SpaceLab har bidratt på flere.

Masterprosjekt

Offentlige uterom i Bergen sentrum

Mitt masterprosjekt går ut på å vurdere hvordan digitale verktøy best kan brukes i planlegging av offentlige uterom.

Sentrale tema

 • Entreprenørskap, innovasjoner og framveksten av nye næringer
 • Industriell- og regional utvikling, teknologi-samfunn samspill
 • Miljø og verdiskaping, grønt entreprenørskap, innovasjoner og foretaksstrategier Internasjonal handel og restrukturering av markedene for sjømat
 • Governance av naturressurser og energi, politisk styring og omstilling
 • Internasjonal handel og restrukturering av markedene for sjømat
 • Utenlandske direkteinvesteringer: globale prosesser og lokale responser
 • Turisme, kultur- og opplevelsesnæringer: mat, naturbasert turisme, film og design
 • Tjenesteøkonomi og geografi, foretaksstrukturer, strategier og regionale effekter
 • Sted, kultur og identitet: konstruksjoner, praksis og erfaringer
 • Planlegging: klima, mobilitet, byrom, steds- og næringsutvikling
 • Migrasjon og mobilitet: diaspora,expats, entreprenører og integrering