Hjem

Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

 

Vår forskning og kompetanse dekker en rekke tema knyttet til emnene økonomisk geografi, regional utvikling og omstilling, miljøspørsmål, planlegging, regulering, stedsutvikling og stedsidentitet.

Studier og publikasjoner omfatter teoretisk informerte analyser og empiriske studier av foretak og næringer, befolkning, lokalsamfunn, reguleringsmessige, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske strukturer.
 

masterprosjekt

Byfornyelse i en fransk kontekst

I mitt masterprosjekt vil jeg belyse de forskjellige aspektene ved det som kalles regenerering eller byfornyelse i en fransk kontekst.

Masterprosjekt

Klimatilpasning i Hordaland

I mitt forskningsprosjekt undersøker jeg hvordan kunnskapsproduksjon om klimatilpasning foregår i Hordaklimprosjektet.

Omstridt oljesand og pragmatiske urfolk

Tarje I. Wanvik disputerer torsdag 7. desember 2017 for ph.h-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Contested energy spaces – disassembling energyscapes of the Canadian North”.

Masterprosjekt

Endringer i det offentlige rom - Torggata i Oslo

I mitt arbeid søker jeg å nøste opp i planprosessens deltagende aktører samt interesser og forestillinger som har omkranset prosjektet med opprustningen av Torggata i Oslo.

Utdanning

Vil du studere samfunnsendring i et geografisk perspektiv?

Menneskelige samfunn preger kloden vår på alle vis. Aldri har vi vært så mange, aldri har vi tatt så mye plass, og aldri har vi sett så mange tegn på at vi overutnytter de knappe ressursene vi har til rådighet.

Sentrale tema

 • Entreprenørskap, innovasjoner og framveksten av nye næringer
 • Industriell- og regional utvikling, teknologi-samfunn samspill
 • Miljø og verdiskaping, grønt entreprenørskap, innovasjoner og foretaksstrategier Internasjonal handel og restrukturering av markedene for sjømat
 • Governance av naturressurser og energi, politisk styring og omstilling
 • Internasjonal handel og restrukturering av markedene for sjømat
 • Utenlandske direkteinvesteringer: globale prosesser og lokale responser
 • Turisme, kultur- og opplevelsesnæringer: mat, naturbasert turisme, film og design
 • Tjenesteøkonomi og geografi, foretaksstrukturer, strategier og regionale effekter
 • Sted, kultur og identitet: konstruksjoner, praksis og erfaringer
 • Planlegging: klima, mobilitet, byrom, steds- og næringsutvikling
 • Migrasjon og mobilitet: diaspora,expats, entreprenører og integrering