Seminar

Seminar om legemiddeløkonomi

Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi inviterer masterstudenter, Ph.D. studenter, ansatte ved Senter for farmasi og interesserte samarbeidspartnere til seminar om legemiddeløkonomi.

Tid: Tirsdag 15.11.2011 kl. 10.00 – 15.00

Sted: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, lokale “Spissøen”

Helle Håkonsen, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo har Ph.D. grad innen emnet og jobber nå som post.doc. i det felles UiB/UiO prosjektet “Medicines and patient safety” finansiert av Norges Forskningsråd. Hun vil gi oss en grunnleggende innføring i legemiddeløkonomiske begreper.

 

Program:

Kl 10-11        Introduksjon til legemiddeløkonomi (begreper, perspektiver, legemiddelmarkedets grunnleggende økonomiske trekk)

Kl 11-12        Legemiddeløkonomiske analyser (kostnad og effekt)

Kl 12-13        Lunsj, som vi spanderer

Kl 13-14        Gruppearbeid (Drummond’s check list)

Kl 14-15        Forskningseksempler

 

Påmelding senest torsdag 10.11.2011 på e-post til lone.holst@farm.uib.no