Hjem

Forskergruppe for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter

Aktiviteter i forskergruppen

Program våren 2012

14. februar
kl. 10-11.30

Sverre Erik Jebens: «Forholdet mellom nasjonale domstolar og EMD»
16. og 17. februar

Grunnlovssymposium på Det juridiske fakultet.

16. februar: «Grunnlova og menneskerettane»

17. februar: «Grunnlova 1814-2014: Aktuelle forfatningsspørsmål»

6. mars
kl. 12-14

Maja Janmyr: «Protecting Civilians in Camps. Issues of Responsibility and Lessons from Uganda»
12. mars Seminar: «Grunnlova mellom tolking og endring» ved Eirik Holmøyvik

21. mars
kl. 12-14

Julie Howden: «Regulering av ressursutnyttinga i internasjonale elver»

9. mai
kl. 12-14

Ola Johan Settem: «EMK art. 6 og «fair trial» i sivile saker»