Hjem

Helsetjenesteforskning

Gruppen for helsetjenesteforskning arbeider med registerbaserte studier av primærhelsetjenesten, inkludert fastlegenes sykmeldingspraksis og kvalitetsforbedring i helsetjenesten derunder effekt av tverrfaglig samarbeid. Videre driver gruppen rehabiliteringsforskning og deltar i evaluering av en ny modell for primærhelsetjeneste i Malawi 

Leder av forskningsgruppen er Sturla Gjesdal

Les mer om gruppen her.

 

Bok

Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet

Mange mener at Norge har for generøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll?